خسران از دیدگاه قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشکده‏ى اصول دین تهران
سال دفاع : 1379

چکیده :

(25)
خسران از دیدگاه قرآن و حدیث

دیانى، اکرم

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکده‏ىِ اصول دین تهران
استاد راهنما: معارف، مجید
1379

مباحث این پایان‏نامه در هشت بخش با این عنوان‏ها آمده ‏است: بخش اول، کلیاتى درباره‏ىِ خسران: معانى لغوى و اصطلاحى خسران، دیدگاه‏هاىِ موجود در مورد خسران؛ بخش دوم، حوزه‏هاىِ خسران: خسران نفس، مصادیق خاسران در قرآن، خسران خانواده، خسران اجتماع؛ بخش سوم، تعابیر گوناگون خسران در قرآن: خسران مبین، خسران دنیا و آخرت، خسران حقیقى؛ بخش چهارم، شناخت خاسران و ویژگى‏هاىِ آنان؛ بخش پنجم، عوامل خسران: عوامل درونى، عوامل بیرونى؛ بخش ششم، آثار و نتایج خسران در دنیا و آخرت؛ بخش هفتم، زمان بروز و ظهور خسران: هنگام نزول عذاب، روز قیامت، ظهور امام زمان (عج)؛ بخش هفتم، راه‏هاىِ جلوگیرى از خسران.

کلیدواژگان :