استکبار از دیدگاه قرآن و سنت

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران مرکزى
سال دفاع : 1377

چکیده :

(26)
استکبار از دیدگاه قرآن و سنت

ایمانى، احمدرضا

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران مرکزى
استاد راهنما: حجتى، سید محمدباقر
1377

استکبار در آیات قرآن و روایات معصومین (ع) رذیلتى اخلاقى برشمرده شده‏ است. شیطان که نخست ‏مقرب درگاه الهى بود، به سبب همین رذیلت مطرود و ملعون گردید. در این پایان‏نامه سعى شده با استناد به ‏آیات قرآن و روایات معصومین (ع) ابعاد و مصادیق ‏استکبار تبیین گردد.

کلیدواژگان :