جایگاه اخلاق در صحیفه کامله سجادیه

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
سال دفاع : 1380

چکیده :

(۸)
جایگاه اخلاق در صحیفۀکاملۀسجادیه

سیما اقتصادی‌فر، پری

سطح: کارشناسی ارشد ، رشته: علوم قرآن و حدیث
استاد راهنما: آیة الله محمدهادی معرفت
استاد مشاور: حجة الاسلام محمد شریفانی
۱۳۸۰
۲۳۰ ص

این پژوهش دارای مقدمه و سه فصل است. در مقدمۀآن سند، ترجمه و شروح صحیفه بررسی شده و در فصل اول مفهوم اخلاق، تفاوت اخلاق الهی با اخلاق انسانی; مطلق یا نسبی بودن اخلاق، و... بیان گردیده است. مولف در فصل دوم جلوه هایی از ((معالی الاخلاق در صحیفۀسجادیه)) همانند توبه، توکل، شکر و یاد مرگ را بررسی کرده و در فصل سوم گزیده ای از ((شکاسه الاخلاق در صحیفه سجادیه)) هم چون حب دنیا، ریا، عجب و آفات زبان را برکاویده است

کلیدواژگان :