تاريخ : دوشنبه 1394/5/5
کد خبر: 44209
انتشار کتاب "نقش عناصر تاریخی در تبیین عقاید اهل بیت علیهم السلام"

انتشار کتاب "نقش عناصر تاریخی در تبیین عقاید اهل بیت علیهم السلام"

کتاب نقش عناصر تاریخی در تبیین عقاید اهل بیت علیهم السلام تألیف سید مصطفی مطهری به کوشش پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام پژوهشگاه قرآن و حدیث، منتشر شد.

در نگاه اندیشه پژوهان معاصر، بررسی ها درباره تاریخ تفکر شیعه به ویژه در سه قرن نخست هجری، رونق چشم گیری پیدا کرده است. در این رهگذر نویسندگان با اغراض گوناگون و در سطوح علمی متفاوت، با به کارگیری روش ها و نگرش های خاص خود در مطالعات تاریخی، از دست داده اند. اما در دیدگاهی دیگر، از سیر تدریجی و از اجمال به تفصیل ارائه اندیشه شیعی، سخن به میان آمده است.
این دیدگاه بر این باور است که معارف شیعه در موضوعات گوناگون، ریشه در قرآن و سنت نبوی دارد؛ و البته این معارف در طول سه قرن نخست، از اجمال به تفصیل و با رعایت نقش آفرینی عناصر تأثیرگزار سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بدون تغییر محتوایی و با به کارگیری شیوه های بیان و ادبیات دینی متناسب با هر عصر تبیین شده است.

کتاب منتشره، به منزله نقشه و قالبی نو برای این تفکر کهن است. کتاب نقش عناصر تاریخی در تبیین عقاید اهل بیت علیهم السلامنوشتهسید مصطفی مطهریدر قطع وزیری و در ۲۱۲ صفحه در دسترس علاقمندان می باشد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :