سه شنبه 1390/10/13
مدت: 28 دقیقه

حدیث در گذر زمان (14)بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی ()

تبیین ویژگی های حدیث در عصر پیامبر اکرم (ص) ـ ویژگی‌های کتاب «الکافی»

بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی

  • حدیث در گذر زمان (14) (دانلود)