آثار فردی و اجتماعی توحید از دیدگاه قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد الهیات و معارف‏ اسلامى
مرکز آموزشی : مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم
سال دفاع : 1371

چکیده :

(۷)
آثار فردی ـ اجتماعی توحید از دیدگاه قرآن و حدیث

نادر عفیف، احمد

کارشناسى ارشد الهیات و معارف‏ اسلامى
مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم
استاد راهنما: میانجى، احمد
۱۳۷۱

مباحث این پایان‏نامه در سه فصل آمده ‏است. در فصل اول توحید و مراتب آن، دلائل یگانگى خدا، اقسام توحید و رابطۀتوحید با اصول دیگر دین بررسى‏ شده ‏است. در فصل دوم آثار فردى توحید چون تسلیم ‏در برابر خدا، روشن‏ بینى، بهره‏مندى از هدایت خاص‏ الهى و عشق پروردگار، اخلاص، توکل، صبر، آرامش، احساس مسئولیت و جز آن‌ها بررسى شده‏اند. فصل سوم ‏به بررسى آثار اجتماعى توحید مانند جلوگیرى از نقض‏ قانون، وحدت، برقرارى قسط و بهره‏مندى از زندگى‏ نیکو با عمران و آبادى اختصاص دارد.

کلیدواژگان :