در باره اشارت‏ها و بشارت‏هاى قرآن‏ در باره حکومت جهانی حضرت مهدی(ع) - صفحه 1

در باره اشارت‏ها و بشارت‏هاى قرآن‏

يكى از مسائل مهم و قابل بررسى در باره حكومت جهانى اسلام به رهبرى امام مهدى عليه السلام، اين است كه اين موضوع تا چه اندازه در قرآن مورد توجّه قرار گرفته است و چند آيه در اين زمينه در قرآن وجود دارد.

در پاسخ اين سؤال مى‏توان گفت : هر چند در قرآن، آيه‏اى كه با صراحت از حكومت جهانى اسلام به رهبرى امام مهدى عليه السلام در آخر الزمان سخن بگويد ، وجود ندارد ؛ ليكن آيات متعدّدى، حكومت جهانى اسلام و حاكميت ارزش‏هاى دينى و انسانى را در جهان، پيش‏بينى كرده‏اند . اين آيات در كنار احاديث متواتر و قطعى كه تصريح مى‏كنند اين وعده الهى به رهبرى امام مهدى عليه السلام در آخر الزمان تحقّق مى‏يابد ، اشاره‏اى روشن به حكومت جهانى ايشان دارند . از اين رو بايد ديد كه چند آيه از آيات قرآن به اين واقعه اشاره دارند و ميزان دلالت آنها چگونه است.

شمار آيات مرتبط با حكومت جهانى امام مهدى عليه السلام‏

علّامه مجلسى رحمه اللّه در بحار الأنوار تحت عنوان «باب الآيات المأوّلة بقيام القائم عليه السلام»۱ 77 آيه را كه به قيام امام مهدى عليه السلام تأويل شده، در ضمن 66 حديث آورده است ، همچنين در كتاب معجم أحاديث الإمام المهدى (جلد پنجم) بر پايه شمارى از احاديث، 265 آيه از آيات قرآن كريم به حكومت جهانى امام مهدى عليه السلام تفسير يا

1.بحار الأنوار: ج ۵۱ ص ۴۴ - ۶۴ .

صفحه از 14