پژوهشهاي حديثي در قرطبه در قرن پنجم هجری - صفحه 188

پژوهش هاى حديثى در قُرطُبه در قرن پنجم هجرى

مهدى هوشمند

حركة الحديث بقُرطُبة خلال القرن الخامس الهجري: ابو محمّد عبدالرحمان بن عَتّاب نموذجاً, خالد الصمدى, مغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية, 1415ق/1995م, 447ص, اوّل, وزيرى.
سرزمين اندلس با شهرهايى چون قُرطُبه, غَرناطه و اِشبيليه, شاهد جنبش هاى بزرگ علمى در حوزه تمدّن اسلامى بوده است. پايگاه تمدّن اسلامى ـ عربى در مغرب زمين, سرزمين اندلس بود و مطالعه آثارى چون: حركة الحديث بقرطبة خلال القرن الخامس الهجرى, كه به معرّفى عالمان و فرزانگان آن سرزمين پرداخته است, از اين حقيقت, تا اندازه اى پرده برمى دارد.
اين كتاب, پايان نامه دكترى استاد خالد صمدى ۱ * است كه به يكى از شاخه هاى علوم اسلامى, يعنى حديث, آن هم در قرن پنجم و در شهر قرطبه اختصاص دارد و بخصوص, محدّث بزرگ, ابومحمد عبدالرحمان بن عَتّاب را محور قرار داده است.
اين تحقيق دانشگاهى, در يك مقدمه,

1.مدرّس علوم قرآن و حديث در دارالحديث حسنى و دانشكده ادبيات و علوم انسانى رَباط.

صفحه از 199