دوشنبه 1391/1/14
مدت: 27 دقیقه

حدیث در گذر زمان (27)بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی ()

بررسي ميراث حديثي امام علي (ع)، قضاوتها، دعاها و اشعار ـ معرفی کتاب «الغیبه» نعمانی

بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی

  • حدیث در گذر زمان (27) (دانلود)