بررسی و تحلیل مناظرات توحیدی در احادیث رسول اكرم (ص)

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : دانشگاه تربیت مدرس
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۳۴)
بررسی و تحلیل مناظرات توحیدی در احادیث رسول اكرم (ص)

واعظی، محمود

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
به راهنمایی: مهدوی راد، محمدعلی
۱۳۷۵
۲۳۴ صفحه
كلید واژه : محمد (ص) پیامبر اسلام / اسلام / استدلال / شرك / دین / مناظره / توحید / حدیث

چكیده : اسلام در میان مكتبهای الهی نه تنها ارزش و اهتمام ویژه‌ای برای رویاروییها و بحثهای علمی قائل شده است . بلكه شیوه روشهای كاربردی آن را نیز از طریق رسولش به ما آموخته است . مساله تحقیق این رساله بررسی و تحلیل مجموعه مناظرات توحیدی رسول اكرم صلی الله علیه و آله به منظور دستیابی و كشف شیوه‌ها و نكات كاربردی رویاروییهای آنحضرت با دیگراندیشان زمان می‌باشد. ابتدا با بررسی اجمالی دین و فلسفه پیدایش آن نقش مهم گفتگوهای بین ادیان را بررسی نموده و بخش دوم در ۵ فصل تعریف اركان، انواع مشروع و غیر مشروع و مناظره را تحقیق كرده آداب مناظره برهانی را از جهات مختلف و نیز آفات آن را مورد مطالعه قرار داده است . بخش سوم در سه فصل مراتب توحید وشرك به تفصیل به عنوان دو مساله مهم شرایع آسمانی همراه با بررسی معیارها و مرز اصلی توحید و شرك را به پایان برده است . بخش چهارم در ۱۱ فصل مهم با بررسی افكار و فرقه‌های موجود در عصر بعثت آغاز شده موضوعات مورد بحث به تفكیك اهداف مناظرات ، شیوه‌های ورود، اخلاقیات مناظراتی حضرت ، استدلالات ، فنون ویژه نبوی، كیفیت پاسخها، نقش امدادهای غیبی و نیز جایگاه مثال در مناظرات نبوی و نتایج مناظرات مختلف حضرت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .

کلیدواژگان :