دیدگاه علامه مجلسی در مورد ولادت امام حسین(ع)

دیدگاه علامه مجلسی در مورد ولادت امام حسین(ع)

در مورد روز تولد امام حسین(ع) اختلاف است که دیدگاه علامه مجلسی بیان می شود.

علّامه مجلسى مى گويد : قول مشهورتر در باره روز تولّد امام حسين ـ كه درودهاى خدا بر او باد ـ ، سه روز گذشته از شعبان است ؛ زيرا شيخ طوسى در مصباح المتهجّد روايت كرده است كه : توقيعى به قاسم بن علاى همدانى ، وكيل امام حسن عسكرى عليه السلام رسيد كه : «مولاى ما ، امام حسين عليه السلام ، روز پنج شنبه ، سه روز از شعبان گذشته ، متولّد شد . پس در آن روز ، روزه بگير و اين دعا را بخوان» و دعا را ذكر كرده است . آن گاه ، پس از دعاى دوم روايت شده از امام حسين عليه السلام مى گويد : ابن عيّاش گفته است : شنيدم حسين بن على بن سفيان بزوفرى مى گويد : شنيدم امام صادق عليه السلام اين دعا را در اين روز مى خواند و فرمود : «اين ، از دعاهاى روز سوم شعبان ، روز تولّد امام حسين عليه السلام است» .

و گفته شده كه او پنج شب از شعبان گذشته ، متولّد شده ؛ زيرا شيخ طوسى همچنين در مصباح المتهجّد از حسين بن زيد از امام جعفر صادق عليه السلام نقل كرده كه فرمود : «[امام ]حسين عليه السلام ، پنج شب از شعبان گذشته ، در سال چهارم هجرى متولّد شد « و شيخ طوسى در تهذيب الأحكام گفته است : امام حسين عليه السلام آخر ماه ربيع اوّل سال سوم هجرى ، متولّد شد . كلينى رحمه الله مى گويد : سال سوم هجرى متولّد شد و شهيد اوّل در كتاب الدروس گفته : در مدينه ، آخر ماه ربيع اوّل سال سوم هجرى متولّد شد . نيز گفته شده : روز پنج شنبه ، سيزدهم ماه رمضان ، متولّد شده است . و شيخ مفيد رحمه الله گفته : سال چهارم ، پنج شب از شعبان گذشته ، و شيخ ابن نماى حلّى در مثير الأحزان گفته : سال چهارم هجرى ، پنج شب از شعبان گذشته ، و گفته شده : سال سوم ، و گفته شده : اواخر ماه ربيع اوّل سال سوم ، و گفته شده : پنج شب از جمادى اوّل گذشته سال چهارم هجرى متولّد شده است . مدّت باردارى فاطمه عليهاالسلام به ايشان ، شش ماه بوده و جز عيسى (و نيز گفته شده : يحيى) ، كس ديگرى مانند امام حسين عليه السلام ، شش ماهه به دنيا نيامده است .

شيخ طوسى ، ولادت امام حسين عليه السلام را در آخر ماه ربيع اوّل دانسته ـ با آن كه اين مطلب با دو روايتى كه خود او نقل كرده و بر تولّد امام عليه السلام در سوم شعبان دلالت دارند و نيز با روايتى كه آن را پنجم شعبان مى داند ، ناسازگار است ـ ، تا با آنچه نزد او ثابت و نزد فريقين (شيعه و اهل سنّت) مشهور است ، يعنى ولادت امام حَسَن عليه السلام در ماه رمضان ، و نيز با حديث صحيحى كه در باب ولادت حسنين عليهماالسلام گذشت و فاصله ولادت آن دو را تنها شش ماه و ده روز دانسته است ، مطابقت پيدا كند؛ امّا بر اساس اين روايت ها ، مى توان ولادت امام حسن عليه السلام را در ماه رمضان نپذيرفت ؛ زيرا تا آن جا كه ما مى دانيم ، مستند به روايتى نيست ؛ و خدا ، بهتر مى داند![۱]


[۱]. بحار الانوار، ج ۴۴, ص ۲۰۱.