زِرّ بن حُبَيش

زِرّ بن حُبَيش

از یاران امام علی(ع)

زرّ بن حُبَيش بن حُباشه اسدى از فاضلان ، عالمان ، قاريان و آگاهان به معارف قرآن و از چهره هاى والاى تابعيان و از ياران بزرگوار على عليه السلام است كه مولا به وثاقتش گواهى داده است . همگامى و همدمى او با على عليه السلام چنان بوده است كه رجاليان ، او را با عنوان «علوى» ياد كرده اند .

او در ادب عرب ، چيره دست بود . منابع شرح حال نگارى از او با عنوان «عرب ترينِ مردم» ياد كرده و آورده اند كه عبد اللّه بن مسعود ، مسائل ادبى عربى را از او مى پرسيد . او تمام قرآن را در محضر على عليه السلام خواند . عاصم ، از قاريان و عالمان بزرگ قرن دوم كوفه و از «قُرّاء سبعه» ، قرآن را بر وى خوانده است .

زندگى زرّ ، طولانى گشت . او در حدود سال ۸۰ هجرى و در ۱۲۰ سالگى زندگى را بدرود گفت .