ثبت و ضبط و محاسبه اعمال از نظر قرآن و روایات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مركزی، دانشكده الهیات ، فلسفه و معارف اسلامی
سال دفاع : 1379

چکیده :

(8)
ثبت و ضبط و محاسبه اعمال از نظر قرآن و روایات

بوربور اژدری، تقی

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مركزی، دانشكده الهیات ، فلسفه و معارف اسلامی،.
به راهنمائی : غائی، احمد رضا
1378 و 1379
172 صفحه
كلید واژه : قرآن / حدیث / كردار / ثبت اعمال (اسلام)

چكیده : 1) هدف پژوهش : با توجه به كثرت معاصی و دورافتادگی انسانها از معنویت و غفلت از خدا و روز حساب بر آن شدم تا فطرت خداجوی انسان‌ها را بیدار نمایم و خود و دیگران متذكر شویم كه خداوند و فرشتگان ناظر و مراقب اعمال انسانها هستند و مشغول ثبت و ضبط اعمال ماهستند تا در روز حساب به محاسبه ریز و درشت اعمال ما بپردازند. شكی نیست كه آگاهی از این حقیقیت (ثبت و محاسبه اعمال) تا چه حد در عدم ارتكاب معاصی تاثیرگذار است و در رسیدن به كمال مطلق نقش اساسی دارد. 2) روش پژوهش : روش كتابخانه‌ای و استفاده از تفاسیر و كتب حدیث . 3) نتیجه كلی: این پایان‌نامه با این هدف نگارش یافته كه اعمال ما هیچگاه نیست و نابود نمی‌گردد و در جائی ثبت و ضبط می‌گردد و در این دنیا شاهدان و ناظران بر اعمال ما وجود دارند و در سرای باقی گواهان، موازین، مواقف و شفعائی وجود دارند كه به حساب و كتاب اعمال ما در این دنیا رسیدگی می‌كنند.

کلیدواژگان :