سخنى در باره چگونگى ركوع‏

سخنى در باره چگونگى ركوع‏

اشاره به مستحبات و مكروهات رکوع

مستحبات ركوع ، چند چيز است :

اوّل : تكبير ركوع در حالت ايستاده ، و احوط، ترك نكردن آن است ... .

دوم : بلند كردن دست‏ها به همان شيوه‏اى كه در تكبيرة الإحرام گفته شده .

سوم : قرار دادن كف دست راست بر زانوى راست و كف دست چپ بر زانوى چپ ، در حالى كه انگشتان دست، از هم گشوده و زانوان را در برگرفته باشند.

چهارم : مايل كردن زانوها به سمت عقب .

پنجم : صاف نگه داشتن كمر ، به حدى كه اگر اندكى آب بر آن ريخته شود ، در جاى خود بماند .

ششم : گردن را موازى كمر نگه داشتن .

هفتم : نگاه كردن به وسط دو پا .

هشتم : نچسباندن آرنج‏ها به پهلوها .

نهم : دست راست را زودتر از دست چپ بر زانوها گذاشتن .

دهم : گذاردن دست‏ها بر روى ران - بالاتر از زانوها - براى زنان .

يازدهم : تكرار سبحان اللَّه تا سه ، پنج و يا هفت بار و بلكه بيشتر .

دوازدهم : ذكرها را فرد گفتن .

سيزدهم : گفتن «اَللّهُمَّ لَكَ رَكَعتُ و لَكَ أسلَمتُ و بِكَ آمَنتُ و عَلَيكَ تَوَكَّلتُ و أنتَ رَبِّي ، خَشَعَ لَكَ سَمعِي و بَصَرِي و شَعرِي و بَشَرِي و لَحمِي و دَمِي و مُخِّي و عَصَبِي و عِظامِي و ما أقَلَّت قَدَمايَ ، غَيرَ مُستَنكِفٍ و لا مُستَكبِرٍ و لا مُستَحسِرٍ ؛ خداوندا ! ركوعم براى توست . تسليم تو هستم و به تو ايمان آوردم . به تو توكّل كردم . تو پروردگار منى . گوشم، چشمم ، مويم ، پوستم ، گوشتم ، خونم ، مغزم ، رگ و پى‏ام ، استخوان‏هايم و آنچه پاهايم حمل مى‏كنند، در برابر تو فروتن اند بى هيچ امتناع و سركشى و درماندگى» قبل از «سبحان ربّى العظيم و بحمده ؛ منزّه است پروردگار بزرگم و او را حمد مى‏گويم» .

چهاردهم : پس از ايستادن از ركوع گفتنِ : «سمع اللَّه لمن حمده ؛ خداوند ، حمد حمدگو را مى‏شنود» ؛ بلكه مستحب است ، اين ذكر را بِدان افزودن : «الحمد للَّه ربّ العالمين ؛ أهل الجبروت و الكبرياء والعظمة . الحمد للَّه رب العالمين ؛ حمد ، از آنِ خداوند پروردگار جهانيان است ؛ خداوندِ با جبروت و بزرگى و عظمت . حمد از آنِ خداوند پروردگار جهانيان است» . امام باشد يا مأموم يا نماز فُرادا بخواند ، اين ذكر را بگويد.

پانزدهم : بالا بردن دست‏ها هنگام برخاستن از ركوع . اين البته غير از تكبيرى است كه براى رفتن به سجده گفته مى‏شود .

شانزدهم : پس از ذكر و يا قبل از ذكر ركوع ، صلوات فرستادن بر پيامبر صلى اللَّه عليه وآله و خاندان پيامبر صلى اللَّه عليه وآله .

مكروهات ركوع نيز چند چيز است ، از جمله : سر را پايين يا بالا نگهداشتن، به گونه‏اى كه هم‏سطح كمر نباشد و نيز دست‏ها را به پهلو چسباندن و در ركوع ، قرآن خواندن .[۱]


[۱]العروة الوثقى : ج ۲ ص ۵۵۱ .