علی اصغر(ع)

علی اصغر(ع)

شهید کربلا

برخی منابع ، از فرزند دیگری برای امام حسین علیه السلام به نام علی اصغر یاد کرده اند که در کربلا به شهادت رسید . گفتنی است که برخی مصادر نیز نام وی را عبد اللّه گزارش کرده اند و بعید نیست علاوه بر علی اکبر ، دو فرزند دیگر امام (یکی به نام علی اصغر و دیگری به نام عبد اللّه ) در عاشورا شهید شده باشند .