زُرعه

زُرعه

از جنایتکاران عاشورا

زُرعه ، از قبیله بنی أبان بن دارِم ، قاتل محمّد فرزند امام علی علیه السلام بوده است . همچنین مشارکت در شهادت فرزند دیگر امام علی علیه السلام به نام عثمان ، به زُرعه نسبت داده شده که احتمالاً همین شخص است .

زُرعه از کسانی بود که دیگران را به بستن آب بر روی امام حسین علیه السلام ترغیب می کردند . بنابر گزارشی ، امام حسین علیه السلام ، در روز عاشورا آب طلبید ؛ امّا پیش از آن که آب بنوشد ، زُرعه تیری به گلوی امام علیه السلام زد و ایشان دیگر نتوانست آب بنوشد . امام حسین علیه السلام نیز او را چنین نفرین کرد : «خداوندا! او را تشنه بدار» . سرانجام ، وی به چنان عطش و حرارت درونی ای مبتلا شد که با وجود آب و یخ در نزدش ، فریادش از سوختن جگر ، به آسمان می رسید .