زید بن رُقاد

زید بن رُقاد

از جانیان کربلا

زید بن رُقاد ، از تیراندازان لشکر عمر بن سعد بود و در کشته شدن عبّاس علیه السلام و سُوَید بن عمرو بن ابی مُطاع، آخرین کشته کربلا، شرکت داشت. بعدها در قیام مختار، سپاه ابن کامل ، او را تیرباران و سنگباران کردند و جسدش را در حالی که آخرین نَفَس هایش را می کشید، سوزاندند. نام این جنایتکار، به صورت های مختلف ، نقل شده است .