عبد اللّه بن ابی حُصَین

عبد اللّه بن ابی حُصَین

نفرین شده امام حسین(ع) در روز عاشورا

عبد اللّه بن ابی حُصَین اَزدی بجلی، از سواران تحت فرمان عمرو بن حَجّاج و جزو کسانی بود که آب را بر امام حسین علیه السلام و یارانش بستند . او با بی شرمی به امام علیه السلام گفت: ای حسین ! ... به خدا سوگند، جرعه ای آب نخواهی چشید تا از تشنگی بمیری.

امام حسین علیه السلام نیز او را نفرین نمود و فرمود : «خداوندا ! او را تشنه بمیران» و چنین هم شد. وی به بیماری استسقا (عطش) گرفتار شد و هر چه آب می نوشید، تشنگی اش برطرف نمی شد تا این که هلاک شد.

گفتنی است که نام وی در برخی منابع، عبد اللّه بن حُصَین یا حِصن یا عبد الرحمان بن حُصَین اَزدی آمده است. احتمالاً تمیم بن حُصَین ـ که شرح حالش گذشت ـ همین شخص است .[۱]


[۱]ر.ك : ص ۲۲۷ (تميم بن حصين) .