عبد اللّه بن عقبه

عبد اللّه بن عقبه

از جانیان کربلا

عبد اللّه بن عُقبه غَنَوی، از تیراندازان لشکر عمر بن سعد بود که با تیر خود ، یکی از فرزندان امام حسن علیه السلام به نام ابو بکر را به شهادت رساند . عبد اللّه بن عُقبه با قیام مختار ، از کوفه به جزیره (شمال عراق) گریخت و از این رو ، مختار ، تنها توانست خانه او را ویران کند.