محمّد بن اشعث بن قیس

محمّد بن اشعث بن قیس

از جانیان روز عاشورا

محمّد بن اشعث بن قیس کندی ، برادر تنی قیس بن اشعث، یکی از نقش آفرینان  حادثه کربلا و از فرآهم آورندگان زمینه های حوادث عاشورا و جزو نویسندگان نامه به یزید است که خواستار اقدامات جدّی تر بر ضدّ نهضت امام حسین علیه السلام شدند . او فرمانده نیروهایی بود که مسلم بن عقیل را دستگیر کردند.

وی در روز عاشورا ، فضیلت امام حسین علیه السلام و منزلت انتساب ایشان را به پیامبر صلی الله علیه و آله ، منکر شد و از این رو ، امام علیه السلام نفرینش نمود که با ذلّت بمیرد . طبق برخی گزارش ها ، در پی نفرین امام علیه السلام ، همان روز ، عقربی سیاه ، او را نیش زد و با خواری تمام ، مُرد.

امّا روایت هایی که شهرت بیشتری دارند، می گویند که مرگ وی ، در دوران مختار بوده است . او از کوفه گریخت و در بصره به مُصعَب پیوست و در نبرد مختار و مُصعَب، به دست مختار ، کشته شد.