هانی بن ثُبَیت

هانی بن ثُبَیت

از دشمنان امام(ع) در عاشورا

هانی بن ثُبَیت حَضرَمی ، از جنگجویان لشکر عمر بن سعد بود . او را قاتل تعدادی از شهیدان کربلا ، از جمله عبد اللّه و جعفر، دو پسر برومند امیر مؤمنان علیه السلام ، دانسته اند. هانی بن ثُبَیت، از جمله ده نفری است که پس از شهادت امام حسین علیه السلام ، درخواست عمر بن سعد را برای اسب تاختن بر پیکر پاک ایشان ، اجابت کردند. او در غارت لباس های امام علیه السلام و ادوات جنگی ایشان نیز مشارکت داشت . وی در «زیارت ناحیه» ، به صراحت ، لعن شده است .

با قیام مختار، هانی دستگیر شد و زیر پای اسبان سپاه مختار ، به هلاکت رسید.