دنیا از دیدگاه قرآن کریم و روایات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، شمال
سال دفاع : 1376

چکیده :

(2)
دنیا از دیدگاه قرآن کریم و روایات

کیانى‏فرد، زهر

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، شمال
استاد راهنما: آیةالله‏زاده شیرازى، سید مرتضى
1376

این پایان‏نامه با هدف بررسى پسند یا ناپسندى دنیا از نظر آیات قرآن و روایات معصومین (ع) نوشته ‏شده ‏است و در آن نتیجه‏گیرى مى‏شود که دنیا فى نفسه ‏نظر به اینکه مخلوق و آیت ‏الهى، مهبط وحى، مصلى و مأوى و متجر اولیاء خداست، ممدوح است؛ لکن دل‏ بستن آدمى بدان و آن را به جاى آخرت برگزیدن مذموم ‏و ناپسند است.

کلیدواژگان :