ایام تشریق

پرسش :

روزهای تشریق در ایام حج چه روزهایی است و چرا «تشریق» نامیده شده؟پاسخ :

روزهاى تشريق يا روزهاى گوشت خشكانى ، عبارت اند از : سه روزِ پس از عيد قربان (در ماه ذی حجه) ، وجه تسميه ايّام التشريق ، از «تشريق اللّحم» گرفته شده است ؛ چون در اين روزها گوشت هاى قربانى را در مِنا ، قطعه قطعه مى كردند و در آفتاب ، پهن مى نمودند تا خشك شود . بعضى گفته اند كه وجه تسميه اش اين است كه قربانى ها را زمانى ذبح مى كردند كه آفتاب از شرق برآيد و طلوع كند .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت