پیامبر(ص) و جانشین ساختن داماد خود

پرسش :

آیا اعلام جانشینی امام علی(ع) از سوی پیامبر اکرم(ص) بخاطر این نبود که پیامبر پسر نداشت؟ آیا این همان نظام پادشاهی نیست؟پاسخ :

یک)بنا به گواهی کتابهای شیعه و اهل سنت، همان زمانی که حضرت محمد(ص) دعوتش را به صورت عمومی اعلام کرد (سال سوم بعثت) امام علی(ع) را بعنوان جانشین خود معرفی نمود (یوم الانذار).بنا بر مشهور میان شیعه، حضرت فاطمه(س) در آن زمان هنوز به دنیا نیامده بود؛ چون آن حضرت در سال پنجم بعثت تولد یافت.

دو)در اولین اعلام جانشینی حضرت علی(ع) از سوی پیامبر(ص)، امام علی(ع) ده، دوازده سال داشت. (و بنابه برخی نقل ها سیزده سال داشت)

سه)به فرض که حضرت فاطمه(س) در آن زمان به دنیا آمده بوده و حضرت علی(ع) داماد پیامبر(ص) بوده (یوم الانذار) رسول خدا(ص) ۴۳ سال داشت و هنوز امید بود که پسردار شود.

چهار)اگر نظام پادشاهی در اسلام مطرح بود، در زمان خلیفه ی اول و دوم هنوز همان فرهنگ باقی می ماند و آنان فرزندان یا بستگان نزدیکشان را بعنوان جانشین خود تعیین می کردند حال آنکه چنین نشد.

پنج)در مورد امامان بعد از امام علی(ع) که هرامام فرزند امام قبل است باید گفت که واقعا آنان شخصیت هایی لایق بودند. بعنوان نمونه در حالی این همه سخنان عالمانه و جذاب از آنان سراغ داریم که هیچکدامشان در کلاس و مدرسه درس نخواندند.
دیگر آنکه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) نام یکایک امامان را تا امام مهدی(ع) برده بودند که این نشانه ی تأیید الهی است نه اینکه هرکه شد شد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت