عمل دشمنان به وصیت مسلم بن عقیل

پرسش :

عمر سعد و محمد بن اشعث از دشمنان نهضت حسینی بودند اما چطور می شود که آن دو به وصیت مسلم بن عقیل اهمیت بدهند و پیام او را (با واسطه) به امام حسین(ع) برسانند؟پاسخ :

هر چند اقدام محمد بن اشعث و عمر بن سعد ، در ظاهر ، عمل کردن به وصیت مسلم علیه السلام و رساندن پیام او به امام حسین علیه السلام بود که حضرت به کوفه نیاید،[۱]ولی بدیهی است که هدف اصلی آنان ، منصرف کردن امام علیه السلام از آمدن به کوفه و جلوگیری از رسیدن ایشان به کانون نهضت ، یعنی کوفه بوده است . به همین جهت ، هنگامی که امام علیه السلام بر خلاف توصیه مسلم علیه السلام به حرکت خود به سوی کوفه ادامه داد ، در سرزمین کربلا، راه را بر ایشان بستند و او و یارانش را به شهادت رساندند.


[۱]. ر . ک : ص ۳۱۹ (وصیت هاى مسلم بن عقیل).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت