شخصیت سیاسی رسول اكرم(ص)در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : دانشكده اصول الدین قم
سال دفاع : 1376

چکیده :

(۱)
شخصیت سیاسی رسول اكرم(ص)در قرآن و حدیث

سیاح، مونس

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده اصول الدین قم
به راهنمایی: معارف، مجید
استاد مشاور: عسكری، كاظم
۱۳۷۶
۱۶۳صفحه
كلید واژه : محمد(ص)، پیامبر اسلام / قرآن / حدیث / شخصیت / سیاست

چكیده : در موضوع خاص این پایان نامه علاوه بر قرآن كریم و تفاسیر معتبر آن كه مورد رجوع ما بخصوص در آیات مرتبط با عملكردهای سیاسی رسول اكرم(ص)بوده است، برای دستیابی به شان نزول ها و شرح وقایع كه خود بستر بروز شخصیت سیاسی و دستمایه تحلیل ها را تشكیل می داد ناگزیر از رجوع به كتب سیره پیامبر وتاریخ گردیدیم و از آنجا كه محور تحقیق بر شخصیت پیامبر اسلام (ص)قرار داشت، اخبار مطمئن نقل شده در این كتابها را بررسی نموده و به این ترتیب لفظ حدیث در عنوان پایان نامه از معنای خاص خود در علم الحدیث (قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع)فراتر رفته و جهت جامعیت یافتن مطلب بر محدوده عملكرد سیاسی-اجتماعی پیامبر خدا (ص)به معنای عام تر و مترادف با اخبار مطمئن تاریخی اخذ شده است.

کلیدواژگان :