سیمای عرفانی امام علی (ع)در نهج‌ البلاغه

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
مرکز آموزشی : دانشگاه شیراز
سال دفاع : 1377

چکیده :

(5)
سیمای عرفانی امام علی (ع)در نهج‌البلاغه

نوذری، زینب

كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شیراز
به راهنمایی: جعفری، محمدمهدی
1377
215 صفحه
كلید واژه : علی بن ابی‌طالب ، امام اول / عرفان / نهج‌البلاغه

چكیده : "نهج‌البلاغه" مجموعه از سخنرانیها، نامه‌ها و كلمات قصار امام علی (ع)است ، كه توسط "سید رضی" در قرن چهارم جمع‌آوری شده است . از موضوعات مهم نهج‌البلاغه عرفان است . گرچه تمام مضامین نهج‌البلاغه به نوعی به مسائل عرفانی مربوط می‌شود، اما در این رساله سعی شده است به مایه‌های عرفانی نابی كه زیربنای فكری رهروان راه عرفان است ، توجه بیشتری شود بخصوص مواردی كه از نظر كمی و كیفی چشمگیرتر بوده است . رساله ابتدا نگاهی به شخصیت امام علی (ع)و اثر مشهورش "نهج‌البلاغه" دارد. بعد از آن دیدگاههای امیرالمؤمنین علی (ع)را درباره انسان، ایمان، دنیا، مرگ و معاد شاهد هستیم. قسمت اعظم این رساله به عرفان در نهج‌البلاغه می‌پردازد و بیانات امام علی (ع)را درباره مضامین عرفانی مورد بحث قرار می‌دهد. در پایان به نمونه‌هایی از موانع سلوك اشاره شده است . ترسیم چهره‌ای عرفانی از علی (ع)هدفی است كه منظور این رساله قرار گرفته است .

کلیدواژگان :