تاريخ : سه شنبه 1394/7/7
کد خبر: 45702
برگزیدگان همایش حدیث رضوی 3 معرفی شدند

برگزیدگان همایش حدیث رضوی 3 معرفی شدند

پس از سه مرحله ارزیابی ، از بین  109 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش نفرات ذیل برگزیده شده اند.

اسامی برگزیدگان همایش حدیث رضوی ۳

اسامی برگزیدگان حدیث رضوی ۳

رتبه مقاله

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

عنوان مقاله

اول

دوم

مهدی غلامعلی

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث قم

جایگاه مکاتبات رضوی در حل معضلات امامیه

علی رضا بهرامی

كارشناس‌ارشد و پژوهشگر پژوهشکده کلام اهل بیت ( ع ) قم

اسماء الهی در حدیث رضوی

سوم

مجتبی نوروزی

شیما پویا نژاد

زهرا صادقی منش

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ علوم قرآن

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ علوم قرآن

تحریف ناپذیری قرآن در کلام رضوی

زینب السادات حسینی

عاليه روح‌الله‌زاده

استاد یار دانشگاه مازندران

كارشناس‌ارشد دانشگاه مازندران

اصول و مولفه های اخلاقی در تحقق آرمانشهر رضوی

فهیمه شبان زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد

واکاوی روایات و شخصیت کلامی امام رضا (ع) از دیدگاه محدثان اهل سنت

شایسته تقدیر

محسن دیمه کار

ابوالفضل کاظمی

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد مقدس

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

ابتکارات تفسیری-کلامی امام رضا(علیه السلام) در استناد به آیات قصص و أحکام در حوزه امامت

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :