بررسی و تحلیل معاهدات سیاسی پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشکده اصول دین قم
سال دفاع : 1378

چکیده :

(۷)
بررسی و تحلیل معاهدات سیاسی پیامبر (ص)و ائمۀاطهار (ع)در قرآن و حدیث

محقق، مریم السادات

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکدۀاصول دین قم
استاد راهنما: معرفت، محمدهادى
۱۳۷۸

این پژوهش پیمان‏هاى سیاسى پیامبراسلام (ص)و ائمه(ع)را در سه بخش از نظر قرآن و حدیث بررسى کرده ‏است: بخش اول، کلیاتى دربارۀموضوع نظیر تعریف معاهده و انواع آن و نیز تعریف سیاست و همین طور تعریف معاهدات سیاسى پیامبر(ص)و ائمه(ع)؛ بخش دوم، معاهدات داخلى پیامبر (ص)و ائمه (ع): بیعت، پیمان برادرى یا تواخى؛ بخش سوم، معاهدات بین‏المللى پیامبراسلام (ص)و ائمه (ع)؛ شرایط عمومى قراردادها، طبقه‏بندى قراردادهاى بین‏المللى اسلامى، مراحل انعقاد قراردادهاى بین‏المللى، آثار حقوقى قراردادها، ضمانت اجرایى قراردادهاى بین‏المللى اسلامى، اختتام قراردادهاى بین‏المللى اسلامى، اختتام قراردادهاى بین‏المللى در حقوق اسلامى

کلیدواژگان :