ثقلین در اندیشه حضرت زهرا (س)

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : دانشگاه قم
سال دفاع : 1379

چکیده :

(۱۲)
ثقلین در اندیشۀحضرت زهرا (س)

عظیمی، کبری

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم
استاد راهنما: مؤدب، رضا
۱۳۷۹

چکیده: تحقیق حاضر سیری در اندیشۀفاطمۀزهرا (س)در مورد قرآن و عترت (ع)می‌باشد. تامل در سیره‌ و کلام زهرای مطهر (س)بسیاری از حقایق ناگفته را در مورد قرآن و عترت (ع)آشکار می‌سازد. فاطمۀزهرا (س)در معرفی قرآن ویژگی‌های برجسته‌ای را برای کتاب الهی برشمرده‌اند. کتابی که ناطق و صادق است و با نوری ساطع و درخشان پیروان خود را به سوی بهشت و رضای الهی هدایت می‌کند. علاقۀزهرای مرضیه (س)به قرآن تا اندازه‌ای است که در حال انجام کارهای روزمرۀزندگی نیز آیات قرآن را تلاوت می‌نمودند و در عمل به فرمان‌های وحی پیشتاز بودند. انس فوق‌العادۀفاطمۀزهرا (س)با آیات قرآن در استشهادات مکرر ایشان به آیات قرآن مشهود است. در کلمات ایشان بیش از سی آیۀمورد استناد قرار گرفته است. صدیقۀطاهره (س)گاه با توجه به مورد نزول آیات مضمون آیات را بر گفتار خود منطبق می‌نمودند و گاه مفهوم آیات را به دلالت التزامی مورد استناد قرار می‌دادند و در موردی به ظاهر آیه استشهاد نموده‌اند. در مورد عترت (ع)نیز دخت گرامی رسول خدا (ص)ابتدا سرسلسلۀعترت پیامبر اکرم (ص)را معرفی نموده‌اند و شدت علاقه و اطاعت خویش را نسبت به ایشان ابراز داشته‌اند. فاطمۀزهرا (س)به اندازه‌ای به رسول خدا (ص)علاقه‌مند بود که بعد از رحلت رسول اکرم (ص)با وجود داشتن همسری چون حضرت علی (ع)و فرزندانی چون امام حسن و حسین (ع)در فراق پدر بسیار بی‌تاب بود و از خدا می‌خواست که هر چه زودتر به رسول خدا (ص)ملحق شود. زهرۀعترت در معرفی خود به دارا بودن علم الهی و سرور بانوان دو جهان بودن از زبان رسول خدا (ص)اشاره می‌نمایند. در معرفی حضرت علی (ع)نیز ضمن ابراز علاقه و اطاعت خویش نسبت به حضرت علی (ع)امتیازات حکومت علی (ع)را برشمرده و بر ولایت و امامت علی (ع)دلیل آورده و مسلمانان را بر حمایت از علی (ع)تحریض نموده‌اند. آن بانوی بزرگوار در زمان حیات رسول خدا (ص)هماره پشتیبان نبی اکرم (ص)بود و بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص)نیز مدافع امام زمان خویش بود و تمام مساعی خود را در جهت دفاع از حریم امامت به کار بست. لذا باید گفت که زهرای مرضیه (ص)خلاصۀنبوت و امامت است که سرانجام نیز با اشتیاق به دیدار نبی خدا (ص)در راه دفاع از ولی خدا به شهادت رسید. علم وسیع و الهی فاطمۀزهرا (س)به اندازه‌ای است که با توجه به (حدیث لوح)و وجود (صحیفۀفاطمی)ایشان از امامت فرزندان خویش خبر می‌دهند و ضمن برشمردن امتیازات اهل بیت و ائمۀاطهار (ع)راه نجات و رستگاری را در پیروی از آنان می‌دانند .

کلیدواژگان :