برخورد با حائض در عقاید گوناگون

پرسش :

پیروان عقاید مختلف، چه رفتاری با زنی که حیض می شد داشتند؟پاسخ :

در تفسير الميزان آمده است : در خصوص ارتباط و تماس با زن در دوره عادت ماهانه اش ، عقايد گوناگونى ميان مردم وجود داشت : يهود ، در اين باره ، سخت مى گرفتند و از خوردن و آشاميدن و نشست و برخاست و هم بسترى با زنان در اين دوره ، دورى مى كردند . در تورات ، در باره زنان حائض و كسانى كه با آنان همنشينى و هم بسترى و تماس داشته باشند ، احكام سختگيرانه اى آمده است ؛ امّا مسيحيان ، از نشست و برخاست با اين زنان و نزديك شدن به آنها ممانعتى نداشتند . مشركان عرب در اين باره از خود ، چيزى نداشتند ؛ امّا عرب هاى مقيم مدينه و پيرامون آن ، پاره اى از آداب يهود در خصوص زنان حائض و سختگيرى در معاشرت با آنها در اين دوره ، به ايشان سرايت كرده بود . ديگران هم شايد هم بسترى با زنان در دوره قاعدگى را حتّى پسنديده مى شمردند و معتقد بودند كه فرزندى كه در اين هنگام درست شود ، خونريز خواهد بود و علاقه شديدى به ريختن خون دارد ، و اين ، از صفاتى بود كه عشاير باديه نشين ، آن را مى پسنديدند ... ؛ امّا اسلام در اين باره ، حدّ وسط ميان سختگيرى يهود و اهمال مطلق نصارا را در پيش گرفت ، و آن ، ممنوع ساختن نزديكى از محلّ خونريزى ، و اجازه دادن براى غير آن محل است.[۱]


[۱]. الميزان فى تفسير القرآن : ج ۲ ص ۲۰۸پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت