سیمای حضرت محمد (ص)در آیینه قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى فسا
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۲۳)
سیمای حضرت محمد (ص)در آیینۀقرآن و حدیث

فیروزى، منوچهر

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى فسا
استاد راهنما: افراسیابى، غلامرضا
۱۳۷۵

موضوع این پایان‏ نامه به واقع اوصاف پیامبر اسلام (ص)در آیات و روایات است. مباحث این پژوهش ‏عبارتند از: اوصاف مختص به رسول اکرم (ص)، اوصاف مشترک خداوند متعال و پیامبرش، اوصاف ‏مشترک قرآن و پیامبر اکرم (ص)و اوصاف مشترک‏ پیامبر(ص)و سایر انبیاء الهى (ع).

کلیدواژگان :