جایگاه و منزلت حضرت زهرا(س) از دیدگاه اهل سنت

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مرکز آموزشی : مركز تربیت مدرس حوزه علمیه قم
سال دفاع : 1373

چکیده :

(۳)
جایگاه و منزلت حضرت زهرا(س) از دیدگاه اهل سنّت

شعبان‏پور، مهناز

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مركز تربیت مدرّس حوزه علمیه قم
استاد راهنما: دكتر آیینه‏وند، صادق
استاد مشاور: دكتر بهشتى، احمد
۱۳۷۳
۲۳۵ صفحه

در این پایان‏نامه، شمّه‏ اى از مناقب بى‏شمار حضرت زهراعلیها السلام و قطره‏اى از دریاى بى‏كران فضایل ایشان، با استفاده از روایات موثّق و احادیث متواتر و آیات قرآن مجید آمده است. روش نگارنده در بررسى و تحقیق درباره جایگاه و منزلت حضرت از دیدگاه اهل سنّت، یك روش تاریخى است و از آن‏جا كه جریانات مربوط به زندگى آن حضرت در روایات و احادیث واضح و با صراحت بیشترى بیان شده است، از این‏رو، در بخش اوّل، ابتدا به كتب روایى و منابع دسته اوّل - كه اكثراً به صورت متون عربى است - مراجعه نموده و احادیثى را كه به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به حضرت زهرا(س) مى‏شده، جمع‏آورى كرده و سپس، آنها را با رعایت ترتیب مراحل مختلف زندگى آن حضرت، دسته‏بندى كرده و مباحث تحقیق را بر اساس آنها تنظیم كرده است. وى در مرحله بعد، احادیث را جداگانه معنا كرده و توضیحات لازم را داده و در ضمن آن به كتب شیعه نیز مراجعه نموده است تا دیدگاه‏ها و اقوال را مقایسه كند و موارد تشابه و اختلافات آنها را بررسى نماید و در مواردى كه احساس ضرورت كرده، با توجّه به سند تاریخى محكم، نقدى بر این دیدگاه‏ها ارائه كرده است. در مرحله سوم، چون بخش دوم مربوط به فضائل حضرت است و فصل عمده آن، تحت عنوان «زهراعلیها السلام در آیات» است، نگارنده آیاتى را كه در شأن و منزلت حضرت زهراعلیها السلام بوده، فیش‏بردارى كرده، سپس به كتب تفسیرى بزرگان اهل سنّت مراجعه كرده، مطالب آنها را جمع‏آورى نموده و از مجموع نظریات و اقوال آنها، نظر نهایى و ثابتى اخذ كرده و در جایى كه با اقوالى كه نیازمند نقد و ارزیابى بوده، روبه‏رو شده، سعى كرده از كتب تفسیرى اهل سنّت استفاده نماید و در مواردى به ندرت، به كتب تفسیرى شیعه نیز مراجعه كرده است. این مرحله، از سه بخش تشكیل یافته است: بخش اوّل، تحت عنوان «زندگانى حضرت زهراعلیها السلام» است كه داراى یازده فصل است: فصل اوّل، موقعیت و وضعیت خانوادگى آن حضرت مورد بحث و بررسى قرار گرفته كه شامل مطالبى تحت عنوان‏هاى: تجارت و ازدواج، وضعیت خانوادگى حضرت خدیجه‏علیها السلام، و سن حضرت خدیجه هنگام ازدواج با رسول خداست. در فصل دوم، تحت عنوان «ولادت حضرت زهراعلیها السلام»، ابتدا مطالبى درباره قانون وراثت و تأثیر آن در نوزاد آمده و سپس، كیفیت تكوین آن حضرت از دریچه روایات، مورد بررسى و توجّه قرار گرفته، و بحث‏هایى از قبیل مكان و زمان تولّد آن حضرت و اقوال موجود در این باب، بررسى شده است. فصل سوم، درباره نام‏هاى حضرت زهراعلیها السلام و كنیه اوست. فصل چهارم، مطالبى درباره تربیت فاطمه‏علیها السلام و تأثیر وراثت و آموزش و فرهنگ و محیط اجتماعى خانواده رسول خدا آمده است. فصل پنجم، بررسى تاریخى برهه‏اى از زندگى فاطمه زهراعلیها السلام است كه در شعب ابوطالب به سر مى‏برده است. فصل ششم، به ازدواج حضرت و نحوه خواستگارى از او، تعداد خواستگاران و ازدواج فاطمه‏علیها السلام با على‏علیه السلام و مقدار مهریه آن حضرت است. در فصل هفتم با عنوان «فرزندان حضرت زهراعلیها السلام»، خلاصه‏اى درباره ولادت و زندگى فرزندان آن حضرت آورده شده است. فصل هشتم، به بررسى نقش اجتماعى و سیاسى فاطمه‏علیها السلام پرداخته و درباره نقش آن حضرت در هجرت به مدینه و جنگ‏ها و سایر فعّالیت‏هاى اجتماعى ایشان بحث شده است. فصل نهم با ذكر تسبیحات آن حضرت، داستان چگونگى آموزش آن به حضرت توسّط رسول خدا بیان شده است. فصل دهم تحت عنوان «تهمت تجدیدِ فراش حضرت على‏علیه السلام»، بعضى از اقوال و احادیث در مورد این موضوع، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. فصل یازدهم، در باب شهادت صدیقه طاهره و وصیتش و اقوال موجود درباره مدّت عمر ایشان و همچنین كیفیت غسل، تدفین و تكفین او مطالبى آمده است. بخش دوم با عنوان «فضایل حضرت زهراعلیها السلام» شامل سه فصل است: فصل اوّل به ویژگى‏هاى حضرت از قبیل شباهت او به پدر بزرگوارش توضیح داده شده است. فصل دوم، به بحث درباره آیات نازل شده در شأن آن حضرت پرداخته است. فصل سوم تحت عنوان «زهراعلیها السلام در روایات» است. از میان احادیث فراوانى كه درباره شخصیت آن حضرت است، هفت روایت مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بخش سوم با عنوان «مبارزات سیاسى حضرت زهراعلیها السلام» شامل پنج فصل است. فصل اوّل به بیان رحلت رسول خدا پرداخته است. فصل دوم، بیان ماجراى سقیفه و ارزیابى آن بیعت‏گیرى و تأثیرش در آینده اسلام مورد بررسى قرار گرفته است. در فصل سوم، جریان فدك و ذكر موقعیت جغرافیایى آن و احادیث در باب غصب فدك، مورد نقد و ارزیابى قرار گرفته است. در فصل چهارم، خطبه حضرت زهراعلیها السلام با ترجمه آن آمده و مقدارى از بحث‏هاى قبل، در این بخش به تناسب، دوباره بیان شده است. در فصل پنجم، تحت عنوان «زهراعلیها السلام و فلسفه احكام اسلام»، با توجّه به خطبه آن حضرت، پانزده حكم از احكام اسلامى بیان شده است.

کلیدواژگان :