عَون بن عبد اللّه بن جعفر طیار

عَون بن عبد اللّه بن جعفر طیار

شهید کربلا

عَون ، یکی دیگر از فرزندان عبد اللّه بن جعفر طیار است که در واقعه کربلا ، به شهادت رسید . گفتنی است که عبد اللّه بن جعفر ، دو فرزند به نام «عون» داشته است . از این رو ، یکی از آنها «عونِ اکبر» و دیگری «عونِ اصغر» نامیده شده اند . مادر یکی از آنها زینب علیهاالسلام بوده و نام مادر دیگری ، جُمانه دختر مُسَیب ، گزارش گردیده است . در این که کدام یک از آنها در کربلا شهید شده و مادرش کیست ، میان مورّخان ، اختلاف نظر وجود دارد . ابو الفرج اصفهانی ، وی را عون اکبر و فرزند زینب علیهاالسلام می داند و می گوید که عون اصغر ، در واقعه حَرّه [ در مدینه ] به شهادت رسیده است ؛ امّا بیشتر منابع،[۱]عونِ شهید در کربلا را فرزند «جُمانه» می دانند.

نام وی در زیارت های «ناحیه» و «رجبیه» آمده است. در «زیارت ناحیه مقدّسه» می خوانیم :

سلام بر عَون ، پسر عبد اللّه ، پسر جعفرِ پرواز کننده در بهشت ؛ آن هم پیمان ایمان ، و همنشین بزرگان ، و مُخلص برای [ خدای ] مهربان ، و پیرو آیه ها و قرآن ! خدا ، قاتل او ، عبد اللّه بن قُطبه نَبهانی را لعنت کند!


[۱]مانند تاريخ الطبرى و الكامل فى التاريخ و انساب الأشراف و الثقات لابن حبّان و المجدىّ.