مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : بررسی اعتبار احادیث مرسل
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1389
قطع : وزیری
جستجو در Lib.ir

بررسی اعتبار احادیث مرسل

حدیث مرسل آن است که سلسلۀ سندش ذکر نشده یا بعضی از راویان آن حذف شده باشد یا به صورت اجمال بیاید. اما حدیث مرسل تا چه حد، اعتبار دارد و آیا ارسال، باعث ضعف حدیث می‌شود یا خیر؟ اثر حاضر در پنج فصل، موضوع فوق را کاویده است: سند حدیث، گونه¬های ارسال حدیث، حجیّت مراسیل، ادلّۀ اعتبار مراسیل، علل ارسال سند.

حدیث مرسل آن است که سلسله سند آن ذکر نشده یا برخی راویان آن حذف شده باشند یا به صورت اجمال بیاید. اما سوال این است که حدیث مرسل تا چه حد اعتبار دارد و آیا ارسال، باعث ضعف حدیث می‌شود یا خیر؟ پاسخ به این سوالات، موضوعی است که این نوشتار با نگاهی تخصصی به آن می‌پردازد.
اثر حاضر در پنج فصل موضوع فوق را کاویده که از آن میان می‌‌توان سند حدیث، گونه‌های ارسال حدیث، حجیت مراسیل، ادله اعتبار مراسیل و علل ارسال سند را نام برد.
درباره این که حدیث مرسل چگونه حدیثی است و در فقه چه اعتباری دارد؟ مطالبی در آثار متعدد وجود دارد. همچنان که در برخی از مطالعات آمده است، اخبار و حدیث‏هایی که به پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) انتساب دارند یا دارای یک زنجیره سند تکمیل تا شخص معصوم‌اند، یعنی همه افراد و راویان حدیث تا امام معصوم، نامشان ذکر شده است یا این که سندشان تکمیل نیست، بلکه یک یا چند نفر از راویان سند، نامشان حذف شده است. در صورت نخست، حدیث را سند و در صورت دوم مرسل می‌نامند.
حدیث مرسل دو قسم است؛ اگر یک راوی حذف شده باشد، آن را حدیث منقطع و اگر بیش از یکی حذف شده باشد، آن را حدیث منفصل می‌گویند. بنابراین، حدیث مرسل؛ حدیثی است که راوی و محدث آن با حذف واسطه‏های قرار گرفته در زنجیره سند، آن را به طور مستقیم به شخص معصوم(ع) برساند. حدیث مرسل از احادیث ضعیف به شمار می‌رود.