محمّد بن عبد اللّه بن جعفر طیار

محمّد بن عبد اللّه بن جعفر طیار

شهید کربلا

محمّد ، یکی از فرزندان عبد اللّه بن جعفر طیار است که در واقعه کربلا ، شهید شد . مادر او ، بر پایه گزارش منابع معتبر ، خَوصا ، دختر خَصَفة بن ثقیف بن ربیعه است .[۱]بنا بر این ، آنچه در برخی از منابع آمده که مادر وی زینب علیهاالسلام است ،[۲]ظاهرا صحیح نیست .

نام او در زیارت های «ناحیه» و «رجبیه» ، آمده است.

در «زیارت ناحیه» می خوانیم :

سلام بر محمّد بن عبد اللّه بن جعفر که شاهد جایگاه پدرش و پیرو برادرش و حافظ تن او بود ! خدا ، قاتل او عامر بن نَهشَل تمیمی را لعنت کند !


[۱]در برخى نقل ها مادرِ وى را «اُمّ ولد (كنيز)» گفته اند.

[۲]مانند كامل بهايى و أعيان الشيعة كه مادر محمّد را زينب كبرى گفته اند.