اهل البیت (ع) در قرآن مجید

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرکز آموزشی : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
سال دفاع : 1373

چکیده :

(۳۳)
اهل البیت (ع) در قرآن مجید

فقیهی، سید احمد

دانشگاه : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
استاد راهنما : عبداللهی، محمود
سال : ۱۳۷۳

در قرآن مجید، آیاتی وجود دارد كه در عظمت و شأن ائمه اطهار(ع) نازل شده است كه آیه تطهیر از آن جمله است. در این پایان‌نامه، آیه تطهیر (احزاب /۳۳) از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته ، پس از ترجمه آیه تطهیر، مفردات و شأن نزول و سیاق آیه شریفه بررسی شده و در ادامه، مفهوم « اراده» و مراد از « اهل البیت » از نظر لغوی، قرآنی و روایی و احیاناً تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده در انتها، با تأكید بر تعلق اراده تشریعی خداوند بر عصمت و طهارت پنج تن آل عبا(ع) به اشكالات و شبهات مطرح شده در این باب اجمالاً پاسخ گفته است.

کلیدواژگان :