ملایمت و نرمی در رفتار

امام صادق عليه السلام :

إن شِئتَ أن تُكرَمَ فَلِن، وإن شِئتَ أن تُهانَ فَاخشُن؛

اگر مى خواهى گرامى داشته شوى، ملايم باش و اگر مى خواهى خوار شوى، درشتى كن.

دانشنامه قرآن و حديث: ج2، ص294

ملایمت و نرمی در رفتار
  • دریافت
  • تهیه و تولید: مدیریت آفرینشهای هنری معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث
  • استفاده تجاری ممنوع است