خوش‌گمانی

امام على عليه السلام :

الظَّنُّ الصَّوابُ مِن شِيَمِ اُولِي الألبابِ؛

خوش‌گمانی، از ويژگيهاى خردمندان است.

ميزان الحكمه: ج6، ص566

خوش‌گمانی
  • تهیه و تولید: مدیریت آفرینشهای هنری معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث
  • شماره تماس: ۰۲۵-۳۷۱۷۶۳۱۰
  • استفاده تجاری ممنوع است
دریافت