پرهیز از خیانت و کشف سرّ

امام على عليه السلام :

لا تَخُن مَنِ ائتَمَنَكَ و إن خانَكَ، و لا تُذِع سِرَّهُ و إن أذاعَهُ؛

به كسى كه تو را امين شمرده [و امانتى را به تو سپرده] است، خيانت مكن اگر چه او به تو خيانت كرده باشد، و راز او را فاش مساز، هر چند او راز تو را فاش ساخته باشد.

دانشنامه قرآن و حديث: ج7، ص338

پرهیز از خیانت و کشف سرّ
  • دریافت

  • تهیه و تولید: مدیریت آفرینشهای هنری معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث