تاريخ : شنبه 1394/8/16
کد خبر: 46433

گزارش تصویری جلسه درس تفسیر قرآن آیت الله ری شهری

جلسه تفسیر قرآن کریم هر هفته چهار شنبه ها در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) توسط حضرت آیت الله ری شهری برگزار می شود.
قابل ذکر است که تا هم اکنون 271 جلسه درس تفسیر توسط ایشان برگزار شده است.