تاريخ : سه شنبه 1394/9/3
کد خبر: 46929
« درآمدی بر مسأله انحرافات اجتماعی در نهج البلاغه » منتشر شد

« درآمدی بر مسأله انحرافات اجتماعی در نهج البلاغه » منتشر شد

کتاب « درآمدی بر مسأله انحرافات اجتماعی در نهج البلاغه » تألیف حفیظ الله فولادی توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

کتاب مذکور در چهار فصل با عناوین کلیات تحقیق ، مبانی نظری تحقیق ، تبیین انحرافات اجتماعی در دیدگاه های علمی ، و تبیین انحرافات اجتماعی از دیدگاه امام علی علیه السلام  به رشته تحریر درآمده است.

مؤلف با بیان اینکه انحرافات اجتماعی پیوسته یکی از مسائل مهمّ هر جامعه ای بوده ، می نویسد: پژوهش حاضر به مسئله انحرافات اجتماعی از دیدگاه امام علی علیه السلام با تأکید بر نهج البلاغه پرداخته ، وابعاد آن را به صورت جامعی تحلیل و بررسی نموده است.

در مباحث کلی کتاب مذکور، مؤلف نخست به تعریف انحراف و تفاوت آن با مسئله اجتماعی پرداخته و در ادامه کارکردهای منفی و مثبت کجروی اجتماعی را تبیین کرده است.

آنگاه انحرافات اجتماعی را از منظر دیدگاه های علمی تبیین و تحلیل، و به سه دیدگاه زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی اشاره نموده است. وی در فصل پایانی، انحرافات اجتماعی را از دیدگاه امام علی علیه السلام کاویده، و پس از به چالش  کشاندن دیدگاه های علمی، دیدگاه ویژه امام علی علیه السلام را که نوعی دیدگاه تلفیقی است تشریح نموده است.

کتاب « درآمدی بر مسأله انحرافات در نهج البلاغه » به شمارگان ۵۰۰ ، به قیمت ۵۵۰۰ تومان توسط اتشارات دارالحدیث در سال ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :