میزان استفاده از احادیث اهل سنت در کتاب من لا یحضره الفقیه

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمد علی ارجمند

سال / شماره پیاپی / صفحه 87-102

چکیده :

کلیدواژه‌های مقاله :مرسلات شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه، حدیث نبوی، تقریب مذاهب