بررسی آثار رنگ ها بر روان انسان با تکیه بر قرآن و حدیث

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد حسین میرصانع

سال / شماره پیاپی / صفحه 128-156

چکیده :

کلیدواژه‌های مقاله :رنگ در اسلام، آثار روانی رنگ ها، انواع رنگ ها، معارف قرآن و حدیث، روان شناسی