مروری بر دیدگاه‌های عماد عبدالکریم سرور شافعی در باب ایمان ابوطالب

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : مهدی مجتهدی

سال / شماره پیاپی / صفحه 34ـ61

چکیده :

در این گفتار، دیدگاه ها و پژوهش های عماد عبدالکریم سرور دانشمند معاصر سنی سوری در کتاب صحوة الطالب فی ردّ الشبهات عن ابی‌طالب مرور می‌شود. نویسندۀ مقاله، چند آیه و چند حدیث را که منکران ایمان ابوطالب به آنها استناد کرده‌اند، تبیین می‌کند. همچنین سخنان و دلائل چهل تن از دانشمندان اهل تسنن را که عقیده به ایمان ابوطالب دارند، می‌آورد. شعرهایی از یوسف نبهانی و عماد سرور در این زمینه در متن آمده است.

کلیدواژه‌های مقاله :صحوة الطالب فی ردّ الشبهات عن ابی‌طالب (کتاب)؛ سرور، عماد عبدالکریم؛ ابوطالب بن عبدالمطلب - دیدگاه های دانشمندان سنی، ایمان ابوطالب – آیات قرآن؛ نبهانی، یوسف.