مصاحبه علمی‌‌ مکتوب با حجت‌ الاسلام و المسلمین حاج شیخ مرتضی فرج‌پور در بارۀ حضرت ابوطالب

نشریه : سفینه

نویسنده :

سال / شماره پیاپی / صفحه 73ـ96

چکیده :

در این مصاحبه علمی ‌‌مکتوب، نگارنده در بارۀ جایگاه ابوطالب در آیات و روایات، اشعار ابوطالب، دیدگاه عالمان شیعه و سنی در باره ابوطالب، معرفی چند منبع مفید در بارۀ ابوطالب، و علل مخالفت یا نسبت‌هایی که به ابوطالب داده می‌شود، سخن می‌گوید.

کلیدواژه‌های مقاله :ابوطالب – آیات؛ ابوطالب – روایات؛ ابوطالب – اشعار؛ ابوطالب - سخنان دانشمندان شیعه و سنی؛ ابوطالب – منابع برای پژوهش؛ مخالفت با ابوطالب – بررسی تاریخی.