حضرت ابوطالب از نگاه برخی مستشرقان

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا فخر روحانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 97ـ106

چکیده :

این گفتار به نقد و بررسی و تحلیل مطالب یازده تن از خاورشناسان، از سدۀ هیجدهم میلادی تا کنون در مورد ابوطالب بن عبدالمطلب می‌پردازد. ادوارد گیبون، تامس کارلایل، هنزی لامنس و دوایت دونالدسون، از جملۀ این خاورشناسان‌اند. نویسنده در تحلیل خود، علتهایی می‌آورد که چرا برخی از خاورشناسان به ایمان حضرت ابوطالب اشاره نکرده‌اند، از جمله: اشتباه‌های تاریخی و اعتماد مطلق بر منابع اهل تسنن.

کلیدواژه‌های مقاله :ابوطالب بن عبدالمطلب – دیدگاه خاورشناسان؛ خاورشناسان – نقد و بررسی؛ گیبون، ادوارد؛ کارلایل، تامس؛ لامنس، هنری؛ دونالدسون، دوایت.