عقد الانامل در اثبات ایمان ابوطالب ـ میرزا ابراهیم بن ابی الفتح زنجانی

نشریه : سفینه 47

نویسنده : پديدآورنده : حمید سلیم گندمی

سال / شماره پیاپی / صفحه 165ـ 184

چکیده :

این رساله، شرح چند حدیث دربارة ایمان حضرت ابوطالب بن عبدالمطلب است که براساس حساب عقدالانامل بیان شده است. میرزا ابراهیم زنجانی (متوفی 1351 قمری) تخصصی در حساب عقدالانامل، از علوم ریاضی قدیم، داشته؛ لذا بر این اساس احادیث یاد شده را شرح کرده و نکاتی را که مولی محمدباقر مجلسی و شیخ فخر الدین طریحی ذیل این احادیث بیان کرده‌اند، نقد و بررسی می‌کند. این رساله براساس نسخه خطی موجود در کتابخانه ملی برای نخستین بار چاپ و منتشر می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :ابوطالب بن عبدالمطلب – ایمان؛ عقدالانامل (کتاب)؛ زنجانی، ابراهیم (متوفی 1351 ق)؛ عقدالانامل (علم ریاضی)؛ نسخه‌های خطی – قرن چهاردهم.