شفاعت

نشریه : سفینه - 46

نویسنده : پديدآورنده : محمدباقر ملکی میانجی
مترجم : اسماعیل تاج بخش

سال / شماره پیاپی / صفحه 82 ـ 91

چکیده :

نویسنده ذیل آیه 48 سوره بقره در تفسیر مناهج البیان، معنای لغوی شفاعت و رابطه آن با توحید را بررسی کرده و مطالب تفسیر المنار در این زمینه را نقد می‌کند، پس از بررسی چند گروه آیات در مورد شفاعت نتیجه می‌گیرد که شفاعتِ نفی شده در قرآن، مربوط به مشرکان است، و معنای صحیح شفاعت در فرهنگ قرآن و حدیث را روشن می‌سازد.

کلیدواژه‌های مقاله :شفاعت، المنار (کتاب) – نقد و بررسی، توحید، مناهج البیان (کتاب).