محمد بن سنان از ورای ديدگاه‌ها

نشریه : حدیث پژوهی - 8

نویسنده : پديدآورنده : محمد علی مهدوی راد
پديدآورنده : امير عطاءالله جباری

سال / شماره پیاپی / صفحه 37-64

چکیده :

محمد بن سنان از اصحاب امامان کاظم، رضا و جواد علیهما السلام است. 969 روايت از او در کتب اربعه نقل کرده‌اند که وی را در زمرۀ راويان پر حديث شيعه قرار می‌دهد. دربارۀ او نظريات متضادی وجود دارد به گونه‌ای که برخی از دانشمندان تضعيفش کرده و به مجرد حضور نامش در سند حديث، آن را ضعيف و غير قابل استناد دانسته‌اند. در مقابل، منش رفتاری محمد بن سنان و هم‌نشينی او با حضرات ائمه و بزرگان اصحاب، اهتمام راويان پرآوازه و جليل القدر در نقل روايات او، روايات بسيارش با موضوعات گوناگون در کتاب‌ها و جوامع حديثی شيعه و وجود رواياتی در مدح وی، قضاوت درباره تضعيف او را با ترديد جدی روبه‌رو می‌سازد. در اين نوشتار، کوشش شده با ديدی واقع‌بينانه به ادله و شواهد موجود درباره شخصيت محمد بن سنان نگريسته شود تا ضمن آشکار شدن حقيقت و توثيق او، رواياتش از گردونه ضعف خارج و قابل استناد گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :محمد بن سنان، غلو محمد بن سنان، تضعیف محمد بن سنان، توثیق محمد بن سنان.